Correcte, logische stijl-regels

Regels voor het schrijven van tekst zouden gebaseerd moeten zijn op logica,
maar dat is helaas bepaald niet het geval met veel van de huidige regels.

Daarom hierbij de correcte, logische regels :Afsluiting van een zin :

Een zin hoort te eindigen met een punt,
ook als deze tussen haakjes of quotes staat.

Bijvoorbeeld :

Deze zin eindigt met een punt. (Deze zin heeft geen correcte afsluiting
want het eindigt met een haakje.)
Deze zin eindigt met een punt.

Deze zin eindigt met een punt. (Deze zin heeft een correcte afsluiting
want de punt staat buiten het haakje).
Deze zin eindigt met een punt.

Hetzelfde geldt voor zinnen tussen quotes :

Deze zin eindigt met een punt. 'Deze zin heeft geen correcte afsluiting
want het eindigt met een quote.'
Deze zin eindigt met een punt.

Deze zin eindigt met een punt. 'Deze zin heeft een correcte afsluiting
want de punt staat buiten de quotes'.
Deze zin eindigt met een punt.Spatie vóór en/of achter een lees-teken :

Lees-tekens zoals '!', '?', ':' en ';' zijn op zichzelf-staande
elementen en horen niet vast te zitten aan een woord :

Dit is geen correct gebruik van het uitroepteken!    Het is nu alsof  'uitroepteken!'  één woord is.
Dit is correct gebruik van het uitroepteken !

Hetzelfde geldt voor de dubbele-punt :

Voorbeeld 1: dit is geen correct gebruik van de dubbele-punt.
Voorbeeld 2 : dit is correct gebruik van de dubbele-punt.Verbindings-letters :

Correct : Pannekoek.

Dit is een correcte omschrijving van waar het hier om gaat,
namelijk, een koek die in een pan gebakken wordt.
Maar omdat 'pan-koek' een beetje raar klinkt, hebben we daar in
vroegere tijden verbindings-letters aan toegevoegd en zo zijn we
gekomen aan het woord 'pan-ne-koek'.

Niet correct : Pannenkoek.

Wat is dat, een koek die in meerdere pannen gebakken wordt ?

Correct : Paardekop.

Dit is een correcte omschrijving van waar het hier om gaat,
namelijk, de kop van een paard.
Maar omdat 'paard-kop' een beetje raar klinkt, hebben we daar in
vroegere tijden een verbindings-letter aan toegevoegd en zo zijn
we gekomen aan het woord 'paard-e-kop'.

Niet correct : Paardenkop.

Wat is dat, een kop van paarden ?Koppel-teken :

Een koppel-teken vergroot de leesbaarheid,
dus schroom niet om het toe te passen.

Bijvoorbeeld, deze woorden :

autoalarm
bommelding
serviceorder
privaatrechtelijk

Lezen zo makkelijker en sneller :

auto-alarm
bom-melding
service-order
privaat-rechtelijkDiversen :

'Hij heeft twee auto's en een één daarvan is wit'.
Schrijf 'één' als je '1' bedoelt en niet 'een'.

'Dit is hun huis en dat huis daar is van hun hen'.

'Ik irriteer me daar aan'.
Het is ; 'ik erger me daar aan' of 'dat irriteert mij'.

'Het best getest'.
Dit zegt in feite ; 'de andere producten zijn twee keer getest
en dit product tien keer, dus deze is het best getest'.
Men bedoelt natuurlijk ; 'als beste uit de test'.